Brīvdienās man bija dota iespēja piedalīties diskusijā tehnoloģiju un jaunrades festivāla iNOVUSS ietvaros. Diskusijas tēma bija Finanšu sektora nākotne, īpašu uzmanību pievēršot tēmai par banku un finanšu tehnoloģiju uzņēmumu konkurenci.

Lai gan pirms pāris gadiem diskusija, runājot par bankām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, bija par un ap to konkurenci, laika gaitā tas mainījās un tika runāts jau par sadarbību. Šodien diskusijas par šo tēmu ir vienkārši par finanšu nozari, kas sastāv no bankām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem. Šajā ierakstā es uzskaitu pāris priekšrocības, kas tādiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem kā TWINO ir salīdzinot ar bankām, vienlaikus konkurējot, sadarbojoties un darbojoties finanšu nozarē.

KONKURĒTSPĒJA

Finanšu tehnoloģiju kompāniju priekšrocība salīdzinājumā ar bankām ir tā, ka finanšu tehnoloģiju kompānijas visu dara otrādi – tās sāk ar produktu, tā testēšanu, tad veic izmaiņas produktā un to uzlabo un tikai pēc tam pievēršas atbilstībai regulācijai.

Bankas strādā otrādi, un tāpēc tām nav vietas kļūdām. Finanšu tehnoloģiju kompānijām šādi strādājot ir iespēja un brīvība regulāri pilnveidot un mainīt produktu un pielāgoties dažādiem tirgiem un to izmaiņām. TWINO darbojas tāpat – mēs sākam ar produktu, pārliecināmies, ka gala rezultāts ir tas ko vēlamies saviem klientiem, un tikai tad atrodam veidu, kā pielāgoties regulācijai. Mēs neļaujam regulācijai ietekmēt mūsu ātrumu un uz klienta orientēto pieeju.

CILVĒKI

Viena no galvenajām finanšu tehnoloģiju kompāniju vērtībām ir to darbinieki. Šie darbinieki nav korporatīvās pieejas iespaidoti un viņiem ir ļoti praktiska un tūlītēja pieeja darbam. Tas jo īpaši attiecas uz uzņēmuma vadību – TWINO katrs vadības komandas loceklis ir ļoti iesaistīts ikdienas procesos, nebaidoties sasmērēt savas rokas.

Kamēr bankas būs pilnas ar cilvēkiem, kuri nav gatavi paši praktiski ķerties pie darbiem, to darbība tiks kavēta.

REGULĀCIJA

Pastiprināto regulāciju Latvijā tādām platformām kā mūsu mēs TWINO redzam kā priekšrocību. Regulācija nozīmē uzticamību un caurspīdīgumu mūsu investoriem, kamēr mums tas nozīmē lielāku uzticēšanos no viņiem. Abas puses ir uzvarētājas.

Tas, kā mēs pārliecināmies, ka mūsu produkti atbilst regulācijai, lai tas neietekmētu produkta izstrādi, ir ļoti atkarīgs no uzņēmuma kultūras un spējas pielāgoties. TWINO mēs lielu uzmanību pievēršam tieši tam, lai nodrošinot atbilstību regulācijai, mēs arī saglabājam veidu kā strādājam.

Anastasija Oleinika

TWINO Group CEO

TWINO grupas vadītāja Anastasija virza uzņēmuma stratēģijas izpildi un veicina vispārējos uzņēmējdarbības panākumus. Pirms Anastasija ieņēma TWINO grupas vadītājas amatu, viņa trīs gadus bija atbildīga par Grupas finanšu pārvaldību, kā arī pēdējā gadā pildīja Grupas Finanšu un Biznesa operāciju direktores funkciju.

Copy link
Powered by Social Snap