TWINO spēris nākamo soli, lai saņemtu ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci. Uzņēmuma vienīgais akcionārs Armands Broks ir pieņēmis lēmumu par SIA TWINO reorganizāciju – sadalīšanu nodalīšanas ceļā, kuras rezultātā no SIA TWINO tiktu nodalīta uzņēmuma daļa, kas pēc ieguldījumu brokeru sabiedrības licences saņemšanas pārņems līdzšinējās Investīciju platformas darbu.

Juridiskā vienība, kas pārņems TWINO Investīciju platformas darbu (aktīvus, pasīvus, tiesības un saistības) būs AS TWINO Investments. AS TWINO Investments reorganizācijas procesa rezultātā kļūs par iegūstošo sabiedrību, pārņemot daļu no SIA TWINO mantas (aktīvus, pasīvus, tiesības un saistības). Pēc licences saņemšanas AS TWINO Investments būs licencēts uzņēmums un atradīsies Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā.

Uz jauno juridisko vienību pāries arī Investīciju platformas vadošie darbinieki, proti, jaunā uzņēmuma valdes priekšsēdētājs būs līdzšinējas Investīciju platformas vadītājs Roberts Lasovskis, kura vadībā TWINO Investīciju platforma kļuvusi par vadošu nozares spēlētāju kontinentālajā Eiropā. Uzņēmuma valdē strādās arī TWINO Grupas valdes priekšsēdētāja Anastasija Oļeiņika, TWINO Grupas IT & tehnoloģiju vadītājs Nauris Bloks, TWINO Grupas Juridiskā un atbilstības vadītāja Aiga Krīgere, kā arī Linards Anisimovs, kurš TWINO Grupas līmenī vada noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomu.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības licences iegūšana ir TWINO Investīciju platformas galvenā prioritāte 2020. gadā. “Aktīvi turpinām priekšdarbus ieguldījumu brokeru sabiedrības licences iegūšanai, tostarp jau vairākus mēnešus sadarbojamies ar FKTK. TWINO reorganizācija, nodalot Investīciju platformas aktīvus atsevišķai juridiskai vienībai, ir viens no soļiem, lai juridiski sagatavotos licences saņemšanai”, norāda AS “TWINO Investments” valdes priekšsēdētājs Roberts Lasovskis.

Kopš TWINO Investīciju platformas izveidošanas 2015.gadā, caur www.twino.eu platformu piesaistītas investīcijas jau vairāk nekā 690 miljonu eiro apjomā no vairāk nekā 20 tūkstošiem investoru.

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap