Ar patiesu prieku paziņojam, ka esam saņēmuši Latvijas Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas (FKTK) licenci ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībai, kļūstot par regulētu investīciju platformu! 🎉

Iegūtā licence palīdzēs TWINO sasniegt vēl vienu ieceri – attīstīt ieguldījumu tirdzniecības produktus un piedāvāt plašas ieguldījumu tirdzniecības iespējas privātajiem ieguldītājiem Eiropā.


Ieguldījumu brokeru sabiedrības licence ir vairāku mēnešu aktīvas sadarbības ar FKTK rezultāts, kas ietvēra platformas darbības pielāgošanu, nepieciešamo procedūru izstrādi un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveidošanu. Licences saņemšana ir vērtējama kā nozīmīgs sasniegums kopējā nozares reputācijas stiprināšanā, tostarp nodrošinot augstākus nozares atklātības un korporatīvās pārvaldības standartu. Pateicoties ieguldītāju aizsardzības sistēmai un pieejamiem aizsardzības mehānismiem, ko nodrošina regulēta vide, licencēti tirgus dalībnieki kļūs par ieguldītāju primāro izvēli,” ir pārliecināts TWINO Investments valdes priekšsēdētājs Roberts Lasovskis.

Turpmāk TWINO darbību pārraudzīs FKTK, un pilnībā regulēta vide sniegs vairākas priekšrocības ieguldītājiem, tostarp lielāku ieguldītāju aizsardzību. Zemāk esam apkopojuši informāciju par sagaidāmajām izmaiņām ieguldītājiem, kā arī turpmāk ieguldītājiem veicamo pasākumu īsu kopsavilkumu:

Pārejas periods

No šodienas TWINO darbība ir pakļauta sešu mēnešu pārejas periodam, kura laikā mūsu galvenais mērķis ir pilnīga pāreja uz jauno darbības modeli, kas paredz ieguldījumu piedāvāšanu regulētu finanšu instrumentu (vērtspapīru) veidā. Iepriekš piedāvātais ieguldījumu pakalpojums, kura ietvaros ieguldītājiem tika piedāvāta iespēja iegādāties prasījuma tiesības cesijas līgumu veidā, līdz pārejas perioda beigām tiks pilnībā aizstāts ar ieguldījumiem vērtspapīros.

Pārejas perioda laikā un pēc tā noslēgšanās, TWINO pakalpojumu sniegšanas vieta (gan attiecībā uz ieguldījumiem prasījumu tiesībās, gan vērtspapīros), neatkarīgi no ieguldītāja izcelsmes valsts, būs Latvija. Pēc pārejas perioda un attiecīgas atļaujas saņemšanas no FKTK, mēs piedāvāsim ieguldījumu pakalpojumus Eiropas Ekonomiskajā zonā, kamēr Latvija saglabāsies kā mūsu darbības un pakalpojumu sniegšanas valsts.

Ieguvumi un ieguldītāju aizsardzības mehānismi

No šodienas TWINO ir pakļauta striktām Eiropas Savienības (ES) finanšu nozares regulējumā paredzētajām ieguldītāju aizsardzības prasībām, t.sk.:

  1. Uz TWINO ir attiecināmās Eiropas līmenī vienotas normatīvās prasības, standarti un drošības pasākumi;
  2. Ieguldītāji tiks pakļauti Finanšu instrumentu tirgus likumā un attiecīgajā Direktīvā (MiFID) noteiktajiem ieguldītāju aizsardzības mehānismiem, Komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIPs) prasībām,  pamatinformācijas dokumentiem (KID), Ieguldītāju aizsardzības likumam, Prospektu regulai un citiem noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt ieguldītāju interešu papildu aizsardzību;
  3. Ieguldītāju naudas līdzekļi, kas būs veikuši piemērotības un atbilstības novērtējumu, tiks glabāti atsevišķā uzņēmuma bankas kontā, nodrošinot papildus naudas līdzekļu drošību un atdalot TWINO līdzekļus no ieguldītāju naudas līdzekļiem;
  4. Būs pieejama piekļuve valsts noteiktām ieguldītāju aizsardzības mehānismam, garantējot katram ieguldītājam kompensāciju par summu līdz EUR 20 000, atbilstoši ES Direktīvai 97/9/EK.

Visi minētie ieguldītāju aizsardzības mehānismi un ieguvumi ir piemērojami tikai attiecībā uz ieguldījumiem vērtspapīros, un tikai tiem ieguldītājiem, kas ir izpildījuši zemāk minētās sadaļas: “Ko tas nozīmē Jums kā ieguldītājam?” prasības. Aizsardzības mehānismi un ieguvumi nav attiecināmi uz jau veiktajiem ieguldījumiem prasījuma tiesību cesiju līgumu veidā. Visi ieguldījumi prasījuma tiesībās saglabā aktīvu statusu ieguldītāja portfelī līdz to izpildes termiņa beigām.

Jaunas ieguldīšanas iespējas

Pirmie vērtspapīri ieguldītājiem TWINO platformā kļūs pieejami jau tuvāko nedēļu laikā, un pārejas periodā tie pakāpeniski aizstās aktuālo piedāvājumu – iespēju ieguldīt prasījuma tiesībās cesiju veidā pret aizņēmējiem.  Pēc tam, kad tiks saņemta nepieciešamā papildu atļauja no FKTK, TWINO būs iespēja paplašināt ieguldītājiem piedāvāto produktu klāstu ar tādiem produktiem, kā akcijas, obligācijas, CFD (cenas starpības līgumi), ETF (biržā tirgotie fondi) u.c. Jau šobrīd TWINO komanda jau šobrīd aktīvi strādā pie jauniem ieguldījumu produktiem, lai pēc iespējas drīzāk tos Jums varētu piedāvāt.

Ko licences saņemšana nozīmē Jums kā ieguldītājam?

Lai turpinātu ieguldīšanu TWINO platformā un izmantotu piedāvātās priekšrocības, ko sniedz regulēta vide, ikvienam ieguldītājam ir jāizpilda sekojošās prasības:

  • Piemērotības un atbilstības novērtējums

Visiem potenciālajiem un esošajiem TWINO ieguldītājiem ir jāveic piemērotības un atbilstības novērtējums – tikai tie ieguldītāji, kas būs veikuši šādu novērtējumu, varēs turpināt sava konta izmantošanu un ieguldījumu veikšanu TWINO platformā.

  • TWINO ieguldītāju kategorijas

Lai nodrošinātu, ka ieguldītāji saņem atbilstošu aizsardzību un atbalstu, kas atbilst to pieredzes, zināšanu un kompetences līmenim, TWINO ir jāpiešķir katram ieguldītājam kādu no trim MiFID II Direktīvā noteiktajām klienta statusa kategorijām (privāts klients, profesionāls klients, tiesīgs darījuma partneris). Ieguldītāja kategorija Jums tiek piešķirta automātiski un to Jūs variet aplūkot savā ieguldītāju profilā.

  • Jauni noteikumi un nosacījumi

TWINO darbībai saistošie jaunie noteikumi un nosacījumi jau ir pieejami TWINO mājas lapā un Jūsu profila “Kopsavilkums” sadaļā.  Lai veiktu ieguldījumus TWINO platformā piedāvātajos vērtspapīros, lūdzu, izlasiet un atzīmējiet, ka esat iepazinies/-usies ar šiem noteikumiem. Pēc jauno noteikumu un nosacījumu apstiprināšanas, Jums būs divi aktuāli līgumi – noteikumi un nosacījumi, kas regulē ieguldījumus vērtspapīros, kā arī iepriekš noslēgtais līgums, kas dod Jums tiesības ieguldīt prasījuma tiesībās pret aizņēmējiem. Pēc pārejas perioda beigām, juridisks spēks būs tikai vienam no šiem līgumiem, kas regulēs starp Jums un TWINO pastāvošās tiesiskās attiecības saistībā ar ieguldīšanu vērtspapīros.

  • Finanšu instrumenti un saistītie riski

Ieguldījumi aizdevumos un finanšu instrumentos ir saistīti ar zināmiem riskiem. Šī iemesla pēc, gan mums, gan ikvienam ieguldītājam ir neatkarīgi jāizvērtē iecerēto ieguldījumu atbilstība tā zināšanu līmenim, pieredzei, finanšu stāvoklim un ieguldījumu darbības mērķiem. Sīkāka informācija par riskiem, kas ir saistīti ar ieguldījumiem TWINO, ir atrodama mūsu interneta vietnē, sadaļā “Ieguldījumi un saistītie riski”.

  • “Pazīsti savu klientu” anketa

Daļai ieguldītāju (šī informācija būs pieejama Jūsu profilā) būs nepieciešams aktualizēt vai izpildīt “Pazīsti savu klientu” anketu. Šādu nepieciešamību paredz TWINO kā regulētai brokeru sabiedrībai piemērotās prasības. Ja nepieciešamā informācija netiks sniegta, mēs būsim spiesti laika gaitā ierobežot Jums pieejamo pakalpojumu klāstu.

  • Juridiskās personas identifikators (LEI)

Gadījumā, ja TWINO platformā Jums ir reģistrēts juridiskas personas profils, Jums būs jānorāda juridiskās personas identifikators (Legal Entity Identifier – LEI). Tiklīdz kā mēs sāksim piedāvāt ieguldījumus vērtspapīros, šāds pakalpojums nebūs pieejams uzņēmumiem, kas nebūs norādījuši derīgu LEI kodu.

Arī turpmāk mēs ļoti rūpīgi plānosim mūsu komunikāciju, lai Jūs detalizēti iepazīstinātu ar gaidāmajām pārmaiņām un savlaicīgi sniegtu atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem.

Mēs vēlamies pateikties ikvienam, kas ir atbalstījis mūs licences saņemšanas laikā. Nav šaubu, ka nākamie seši mēneši būs pozitīvu izaicinājumu un pārmaiņu laiks!🚀

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap