Aprīlim sākoties, mēs vēlējāmies atskatīties uz 2022. gada pirmajiem mēnešiem un informēt mūsu ieguldītājus par tiem un mūsu turpmākajiem plāniem. Ņemot vērā globālo ģeopolitisko situāciju saistībā ar karu Ukrainā, mēs aktīvi ziņojām par tā ietekmi uz mūsu ieguldītājiem un par to, kā mēs aizsargājam Jūsu intereses, kas joprojām ir mūsu galvenā prioritāte. Pārējās prioritātes ir saistītas ar vērtspapīru ieviešanu ieguldījumiem aizdevumos, citu ar mūsu pārejas periodu saistītu uzdevumu pabeigšanu un jaunu ieguldījumu produktu pievienošanu.

Platformas statistika

Notikumi 2022. gada 1. ceturksnī

  • Jaunumu ieviešana ir mūsu iecienītākais ziņu veids – un šajā 1. ceturksnī TWINO ieviesa pārveidotu ieguldītāja profilu! Tagad varat izmantot pavisam jaunu saskarni, kas uzlabota Jūsu ērtībai. Tomēr, ja dodat priekšroku esošajai saskarnei, varat paļauties uz to, ka tā būs pieejama, līdz mēs uzsāksim mūsu vērtspapīru tirdzniecību. Saskarni var izvēlēties, pierakstoties savā ieguldītāja profilā.
  • Kā nozīmīgs notikums jāpiemin arī karš, kas izcēlās 24. februārī, kad Krievija iebruka Ukrainas teritorijā, un tam sekojošās Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu sankcijas. Ar to saistītos ziņojumus varat izlasīt mūsu blogā.
  • Mēs sazinājāmies ar ieguldītājiem, lai nodrošinātu, ka viņu sniegtā informācija ir precīza un atbilst noteikumiem, kas mums, TWINO, ir jāievēro. Tāpēc mēs vēlamies pateikties jums visiem par rūpīgu “Pazīsti savu klientu” anketas aizpildīšanu.

Plāni 2022. gada 2. ceturksnim

  • Mēs turpināsim dalīties ar aktuālo informāciju par kara ietekmi uz TWINO un mūsu rīcības plānu, lai mazinātu jebkādus riskus mūsu ieguldītājiem.
  • Mēs dalāmies ar arvien vairāk ziņām par to, kas gaidāms TWINO. Mēs gatavojamies ieviest aizdevumu kopumus, kas ir ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, t. i., katrs vērtspapīrs, kuru ieguldītājs varēs iegādāties, būs nodrošināts ar kopumu no vismaz 10 aizdevumiem. Vērtspapīru ienesīgums saglabāsies kā fiksēta procentu likme, kā tas vienmēr ir bijis ar ieguldījumiem aizdevumos. Jāsaka, ka mūsu pieredzējušajiem ieguldītājiem, kas jau iegulda aizdevumos, daudz kas nemainīsies, jo process būs ļoti līdzīgs.
  • Lai nodrošinātu visaugstāko pārredzamības līmeni, vērtspapīriem būs pieejami izvērsti pavadošie dokumenti. Šie dokumenti cita starpā ietver pamatprospektu, galīgos noteikumus un pamatinformācijas dokumentu. Ieguldītāji varēs iepazīties ar plašu informāciju par konkrēto finanšu instrumentu, iespējamiem ar ieguldījumiem saistītiem riskiem, kā arī konkrētā aizdevumu izsniedzēja darbības un finanšu aprakstu.
  • Tuvojas būtisks notikums – drīzumā kopējā aizdevumu vērtība, kas finansēta ar mūsu platformas starpniecību, sasniegs vairāk nekā 1 miljardu eiro. Sīkāka informācija sekos aptuveni pēc mēneša, kad būsim to sasnieguši.
  • Ilgtermiņa stratēģijas ietvaros mums ir vairākas idejas, kā uzlabot mūsu Auto-Invest rīku. Pirmās izmaiņas ir plānotas ieviest nākamnedēļ, un tās ir saistītas ar kritēriju “Aizdevumā” (maksimālo ieguldījumu vienā aizdevumā). Piemēram, jebkurš Auto-Invest portfelis varēs ieguldīt vienā aizdevumā vairākas reizes, ja nebūs citu aizdevumu, kuros ieguldīt. Taču Auto-Invest portfelis katrā aizdevumā varēs ieguldīt tikai reizi dienā. Šīm izmaiņām ir divi iemesli – (1) tādējādi tiks palielināta ieguldītāju atdeve, jo līdzekļi tiks ieguldīti biežāk, un (2) aizdevumu kopumi pēc noklusējuma nodrošina labāku diversifikāciju, jo tie apvieno vairākus aizdevumus, tādējādi kritērijs “Aizdevumā” zaudē paredzēto vērtību.

Alternative Text

Roberts Lasovskis

Chairman of the Management Board of AS TWINO Investments

Roberts is leading the growth, strategic development, and innovation of the company. He has been leading the TWINO investment platform for 4 years and under his leadership, it has become a leading industry player in continental Europe and a licensed investment brokerage company.

Copy link
Powered by Social Snap