Ņemot vērā pasaulē valdošo situāciju, turpmāk sniegsim biežākas atskaites par TWINO aktivitāšu plānu, lai mazinātu sankciju potenciālo ietekmi uz uzņēmuma operācijām un ieguldītāju interesēm, kas ir mūsu galvenā prioritāte.

TWINO investīciju platformas aktivitāšu plāns

  • Tiek strādāts pie aktivitāšu plāna, lai platformā palielinātu ieguldījumu iespējas aizdevumos no Eiropas un Āzijas operācijām, kā arī nekustamā īpašuma aizdevumos, ieguldījumiem piedāvājot jaunus nekustamā īpašuma objektus un ģeogrāfijas. Mūsu lielākais tirgus platformā ir Latvija, kam seko Polija.
  • Lai pasargātu TWINO ieguldītājus no paaugstinātu risku uzņemšanās, ir pieņemts lēmums būtiski samazināt platformā izvietoto aizdevumu apjomu ar valūtas piesaistes funkcionalitāti. Ņemot vērā pēdējās dienās novērojamās valūtas tirgus svārstības, aicinām rūpīgi izvērtēt lēmumu investēt aizdevumos ar valūtas piesaistes funkcionalitāti. Tāpat aicinām ieguldītājus pārbaudīt savu pasīvo ieguldījumu Auto-Invest rīka uzstādījumus, pārliecinoties vai tie atbilst Jūsu izvēlētajai ieguldījumu stratēģijai.
  • Atgādinām, ka visi TWINO ieguldītāju neieguldītie līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos Latvijas komercbankās, kā arī TWINO operacionālie norēķinu konti ir Latvijas komercbankās.
  • Uzņēmuma pārmaiņu vadības darba grupa turpina diennakts režīmā sekot līdzi situācijai tirgos, pastiprinātu uzmanību pievēršot likviditātei un finanšu stabilitātei, par prioritāti izvirzot ieguldītāju interešu nodrošināšanu.
  • Krievijas aizdevumu izsniedzējs turpina pastiprināt riska politikas nosacījumus, lai turpinātu uzlabot aizdevumu portfeļa kvalitāti – jau pašlaik jauniem klientiem aizdevumi netiek izsniegti. Tāpat turpinās darbs pie alternatīvu finansējuma avotu piesaistes. Šobrīd minētā aizdevumu izsniedzēja komercbankas nav iekļautas to sarakstā, kas tiek pieminētas saistībā ar atslēgšanu no SWIFT sistēmas. Detalizētāk šo jautājumu varēsim komentēt, kad būs zināms pilns sankciju ietekmes mērogs.
  • Esam vērsušies Latvijas Finanšu un Kapitāla tirgus komisijā (FKTK) ar lūgumu sniegt detalizētu skaidrojumu par sankciju regulējuma ietekmi uz uzņēmuma operācijām, tostarp jautājumā par starpvalstu norēķiniem.

Atbalsta aktivitātes

  • Esam apvienojušies ar finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem un citiem jaudīgiem Latvijas biznesa pārstāvjiem, lai finansiāli atbalstītu Ukrainu. Aicinām arī Jūs piedalīties ziedojuma kampaņā, kuras mērķis ir pēc iespējas īsākā termiņā piesaistīt vismaz 5 miljonus eiro.

Ziedojums:

Sabiedriskā labuma organizācija: Riga TechGirls
Reģ. Nr.: LV40008250980
Bankas norēķinu konts: LV32UNLA0050024322055,
Ziedojuma mērķis: Ziedojums UznemejiMieram

  • Mēs esam atvērti darba iespējām cilvēkiem no Ukrainas, kā arī esam apliecinājuši gatavību sniegt materiālu atbalstu darbiniekiem, kuri ir gatavi uzņemt bēgļus no Ukrainas.

Ar prieku palīdzēsim, ja Jums rastos kādi jautājumi. Lūdzu, rakstiet vai zvaniet mums!

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap