Tā kā mēs aktīvi gatavojamies ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru piedāvāšanai TWINO ieguldījumu platformā, vēlējāmies informēt Jūs par gaidāmajām izmaiņām saistībā ar nodokļu jautājumiem.

Līdz šim, ieguldot aizdevumos, izmantojot cesijas līgumus, ieguldītāji saņēma bruto ienākumus un viņiem pašiem bija jāmaksā piemērojamais ienākuma nodoklis savā nodokļu rezidences valstī.

Savukārt, ja runājam par ieguldījumiem regulētos finanšu instrumentos (piemēram, mūsu Vērtspapīros), mums, kā licencētai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ir ar likumu noteikts pienākums ieturēt ienākuma nodokli no fiziskām personām. Tas nozīmē to, ka TWINO ieturēs nodokli no ienākumiem, ko Jūs saņemat no ieguldījumiem Vērtspapīros.

Standarta ieturējuma nodokļa likme Latvijā procentu maksājumiem nerezidentiem ir 20%. Ja starp Jūsu valsti un Latviju ir noslēgts līgums par nodokļu dubulto uzlikšanu, Jūs varat samazināt ieturējuma nodokļa likmi, iesniedzot mums rezidenta apliecību. Šo apliecību varat augšupielādēt TWINO ieguldījumu platformā, sadaļā “Mans profils”. Lai nodrošinātu pareizu ziņošanu, lūdzam Jūs arī pārliecināties, ka profilā ir norādīta Jūsu aktuālā adrese – ir precizēta iela, pilsēta un pasta indekss.

Ja šogad jau esat augšupielādējis rezidenta apliecību, nav nepieciešams to darīt atkārtoti – vienkārši paziņojiet mums par to e-pastā.

Vēlamies arī atgādināt, ka kopā ar savu nozari esam aktīvās pārrunās ar Latvijas iestādēm, lai samazinātu ieturējuma nodokļa likmi līdz 5% bez rezidenta apliecības iesniegšanas. Likumdošana pagaidām vēl nav pieņemta, tāpēc, ja līdz tam vēlaties samazināt ieturējuma nodokļa likmi, ir nepieciešams iesniegt rezidenta apliecību.

Jautājumi un atbildes

Kas ir ieturējuma nodoklis?
Tas ir nodoklis, ko ietur procentu maksātājs, ja tā saņēmējs ir Latvijas nerezidents. Ieturējuma nodoklis pastāv daudzās valstīs un parasti attiecas uz maksājumiem nerezidentiem.

Cik liela ir standarta ieturējuma nodokļa likme Latvijā?
Latvijā standarta likme ir 20% procentu maksājumiem.

Kā praksē strādā ieturējuma nodoklis?
Ikreiz, kad TWINO izmaksās procentus Jūsu kontā, mēs ieturēsim 20% (vai mazāk – skat. precizējošas atbildes tālāk) no summas, kas Jums tiek izmaksāta. Piemēram, saņemot procentu maksājumus 100 EUR apmērā, mēs automātiski atskaitīsim 20 EUR no Jūsu konta.

Kā tas ietekmēs manus ienākumus no ieguldījumiem?
o vienas puses, Jums jebkurā gadījumā būtu jāmaksā nodoklis savā rezidences valstī. Summu, ko TWINO ieturēs Latvijā, var atskaitīt no nodokļa, kas samaksāts Jūsu rezidences valstī, pamatojoties uz nodokļu dubultās uzlikšanas līgumiem starp Latviju un Jūsu rezidences valsti. Taču, ņemot vērā nodokļu ieturēšanas laiku un biežumu (reizi gadā vai biežāk), Jūsu ieguldījuma atdeve var tikt ietekmēta.

Kas ir samazināta ieturējuma nodokļa likme?
Vairākas valstis savā starpā ir noslēgušas abpusējus līgumus par nodokļu piemērošanu, lai novērstu nodokļu dubulto uzlikšanu (un nodokļu neaplikšanu) maksājumiem starp šīm valstīm. Parasti šie līgumi nodrošina iespēju piemērot samazinātu ieturējuma nodokļu likmi (5%/10%/15% atkarībā no konkrētā līguma), salīdzinot ar standarta 20% ieturējuma nodokļa likmi. Precīzas likmes ir noteiktas katrā konkrētajā noslēgtajā līgumā starp valstīm.

Kā es varu pieteikties samazinātai ieturējuma nodokļa likmei?
Jums nepieciešams augšupielādēt rezidenta apliecību TWINO ieguldījumu platformā, sadaļā “Mans profils”.

Kādām prasībām jāatbilst rezidenta apliecībai?
Rezidenta apliecībai ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • Apliecība ir izsniegta angļu valodā (vai tai ir pievienots tulkojums).
  • Apliecībā ir norādīts Jūsu vārds, uzvārds un personas kods (vai reģistrācijas numurs).
  • Apliecībā ir tās nodokļu iestādes, kas izsniedza apliecību, apstiprinājums tam, ka esat nodokļu rezidents savā dzīvesvietas valstī un tādējādi Jums ir tiesības uz samazināto nodokļu likmi.
  • Taksācijas gads, par kuru apliecība ir izsniegta.

Kad un cik bieži ir jāiesniedz rezidenta apliecība?
Apliecību ir nepieciešams iesniegt pēc iespējas ātrāk vienu reizi gadā, jo samazināta nodokļu likme tiks piemērota nākamajā dienā pēc apliecības apstrādes. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsiet izmantot samazinātās nodokļu likmes priekšrocības un Jums tiks piemērota standarta likme.

Ko darīt, ja esmu Latvijas nodokļu maksātājs?
No Jūsu ienākumiem tiks automātiski ieturēta standarta nodokļa likme 20% apmērā, sedzot Jūsu nodokļu saistības. Ienākumi vairs nebūs jādeklarē pašam.

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap