Uzsākot jauno gadu, mēs vēlamies veltīt brīdi, lai atskatītos uz 2022. gadu, kā arī pateiktos Jums par Jūsu pastāvīgo uzticību un atbalstu. Neraugoties uz izaicinājumiem, ko radīja karš Ukrainā un ekonomiskā nenoteiktība, TWINO saskatīja izaugsmes un progresa iespējas.

Atskatīsimies uz 2022. gada svarīgākajiem notikumiem:

  • Pārejas perioda noslēgšana un Vērtspapīru ieviešana. Mēs paveicām nozīmīgu sasniegumu, kļūstot par pilntiesīgu ieguldījumu brokeru sabiedrību un pārejot uz jaunu darbības modeli, uzsākot ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru piedāvāšanu TWINO ieguldījumu platformā. Šī sarežģītā projekta veiksmīga pabeigšana, tostarp visu regulatīvo prasību īstenošana, ir apliecinājums visas mūsu komandas centībai un smagajam darbam, kā arī mūsu veiksmīgai sadarbībai ar regulatoru. Šis sasniegums atspoguļo mūsu apņemšanos nodrošināt labākās ieguldījumu iespējas un pakalpojumus mūsu klientiem.

Kopš pirmo finanšu instrumentu ieviešanas 2022. gada 5. jūlijā, TWINO ir emitējusi Vērtspapīrus, kuru kopējā vērtība pārsniedz 17 miljonus EUR. Šie Vērtspapīri ir nodrošināti ar uzņēmējdarbības aizdevumiem, kas izsniegti aizdevumu izsniedzējiem Polijā un Vjetnamā. Šeit ir daži ievērības cienīgi skaitļi par mūsu piedāvātajiem finanšu instrumentiem:

  • Izmaiņas uzņēmuma vadībā. TWINO vadības struktūrā tika veiktas vairākas izmaiņas, lai vēl vairāk uzlabotu mūsu mērķtiecīgu virzību un stratēģisko prioritāšu sasniegšanu.

Izmaiņas vadības komandā ietver jauna risku direktora un valdes locekļa Māra Čevera iecelšanu amatā, kā arī Helvija Henšeļa pieņemšanu izpilddirektora un valdes priekšsēdētāja amatā. Šīs izmaiņas stiprina valdi ar riska pārvaldības, stratēģiskās un finanšu plānošanas, un darbības efektivitātes kompetenci, kas ļauj nodrošināt uzņēmuma ilgtermiņa stabilitāti un izaugsmi.


Neraugoties uz neskaidrajām ekonomikas perspektīvām, ar lepnumu varu teikt, ka 2022. gadā mums tomēr izdevās panākt ievērojamu progresu. Mēs saglabājām fokusu un ieguldījām daudz darba, lai sasniegtu savus uzņēmējdarbības mērķus. Tagad esam spēcīgā pozīcijā, lai izmantotu jaunas iespējas un palīdzētu mūsu ieguldītājiem sasniegt viņu ieguldījumu mērķus,” stāsta Helvijs Henšelis.

  • Ieturējuma nodokļa likmes samazināšana uz 5% ES un EEZ nodokļu rezidentiem. Kā jau, iespējams, esat lasījuši mūsu blogā, 2022. gadā Latvijas parlaments sadarbībā ar finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvjiem panāca ievērojamu sasniegumu – ieturējuma nodokļa likme tika samazināta no 20% uz 5% fiziskām personām, citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu nodokļu rezidentiem. Mēs esam patiesi priecīgi, ka mūsu pūliņi ir rezultējušies ar likuma izmaiņām, tādējādi padarot nodokļu vidi pievilcīgāku mūsu ieguldītājiem.
  • Lietotāju saskarnes un funkcionalitātes atjauninājumi. Gatavojoties finanšu instrumentu ieviešanai, mēs pārveidojām TWINO platformas lietotāju saskarni (User Interface – UI), kas mūsu platformas navigāciju ir padarījis daudz ērtāku. Esam pievienojuši jaunas funkcijas, lai uzlabotu lietotāja pieredzi, piemēram, iespēju filtrēt ieguldījumus otrreizējā tirgū. Esam apņēmušies nodrošināt saviem ieguldītājiem vislabāko iespējamo pieredzi un nepārtraukti uzlabot mūsu platformu, lai tā atbilstu Jūsu vajadzībām. Jūsu sniegtās atsauksmes ir ievērojami palīdzējušas mums uzlabot platformas funkcionalitāti, kā arī noteikt prioritātes turpmākai attīstībai.
Nobeigumā vēlamies atbildēt uz dažiem no pēdējā laika visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.
Hoffman Rezidence atmaksu pagarinājumi.

Globālie ģeopolitiskie notikumi un ekonomiskā situācija ir palēninājusi nekustamā īpašuma tirgus attīstību ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā kopumā – darījumi notiek, taču ļoti atšķirīgos tempos dažādos segmentos. Šo iemeslu dēļ arī Hoffman Rezidence dzīvokļu pārdošana notiek lēnāk nekā sākotnēji plānots, kas ir ietekmējis arī sākotnēji plānoto termiņu, kādā Aizņēmējs (SIA Kuģu 13) atmaksā Aizdevējam (SIA OC Finance) Aizdevumu pamatsummu.

Tieši šādu neparedzamu ārējo apstākļu dēļ, cesijas līgumā starp Aizdevēju un ieguldītājiem (Cesionāriem) jau sākotnēji ir paredzēta Aizdevēja iespēja pagarināt Aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņu. Saskaņā ar noslēgto Cesijas līgumu, 10 neatmaksāto kredītlīniju pamatsummu atmaksas termiņi ir pagarināti par 12 mēnešiem lai dotu Aizņēmējam (SIA Kuģu 13) papildu laiku saistību segšanai. Neraugoties uz iepriekš minēto, Aizdevējs veic regulārus procentu maksājumus ieguldītājiem, atbilstoši no Aizņēmēja saņemtajiem maksājumiem.

Korporatīvās izmaiņas TWINO grupā.

Mēs vēlamies precizēt, ka līdz ar pārejas perioda noslēgšanos un kļūšanu par licencētu ieguldījumu brokeru sabiedrību, TWINO (AS TWINO Investments) ir ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs un darbojas atsevišķi no kreditēšanas uzņēmumiem. TWINO nav ne Cesionārs, ne Cedents, ne Aizņēmējs. TWINO izskata un apstrādā prasības saskaņā ar pilnvarām kas izriet no Cesijas līgumiem, par savu augstāko prioritāti turot ieguldītāju intereses.

Cesijas līgumu ietvaros ieguldīto aizdevumu atmaksa.

Ar prieku ziņojam, ka mūsu sadarbības Aizdevumu Izsniedzēji ir panākuši ievērojamu progresu cesijas līgumu ietvaros (iepriekšējais darbības modelis) ieguldīto aizdevumu atmaksās.  Mēs rūpīgi uzraugām lai atmaksas tiktu veiktas laicīgi. Uz šo brīdi aizdevumu atmaksas Polijā un Vjetnamā jau ir saņemtas un pilnībā apstrādātas.

Kā jau esam informējuši iepriekš, attiecībā uz Krievijas aizdevumu atmaksu, uzņēmumus šobrīd skar Krievijas Federācijas dekrēts, kas ierobežo naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Krievijas Federācijas uz Latviju (vai jebkuru citu Eiropas Savienības dalībvalsti) līdz 10 miljoniem rubļu mēnesī. Mēs saņemam regulārus ikmēneša pārskaitījumus no Krievijas Aizdevumu Izsniedzēja šī limita ietvaros, kas tālāk reizi mēnesī tiek proporcionāli izdalīti un izmaksāti ieguldītājiem, kas ieguldījuši Krievijas aizdevumos.

Izskatot visas saprātīgās alternatīvas iespējas maksājumu veikšanai, tika konstatēts, ka uz doto brīdi vienīgā iespēja, kas ļautu veikt pārskaitījumus virs 10 miljonu rubļu limita, ir saskaņojums no Krievijas regulatora – Krievijas Centrālās bankas. Krievijas Aizdevumu Izsniedzējs ar šādu lūgumu vērsās Krievijas Centrālajā bankā, tomēr diemžēl šāda atļauja netika piešķirta.

Atpirkšanas garantija.

Vērtspapīriem netiek piemērota atpirkšanas garantija, ņemot vērā ka šie finanšu instrumenti atšķiras no iepriekš piedāvātā produkta. Agrāk aizdevumi tika izsniegti tieši aizņēmējiem – fiziskām personām, tādējādi atpirkumu un maksājumu garantijas (ko parasti, saskaņā ar savstarpējo aizdevumu (p2p) nozares praksi, piedāvā Aizdevumu Izsniedzējs) aizsargātu ieguldītājus no galīgo aizņēmēju (patērētāju) saistību neizpildes.

Tagad Vērtspapīru pamatā esošie aizdevumi ir uzņēmējdarbības aizdevumi, kas izsniegti Aizdevumu Izsniedzējam, un tas nozīmē, ka Aizdevumu Izsniedzējam jau pamatā ir pienākums atmaksāt aizdevumu. Tādējādi, atpirkšanas un maksājumu garantijas vairs nav nepieciešamas, jo  netiek piemērots šo garantiju mērķis – nodrošināt, ka ieguldītāji saņem savus līdzekļus gadījumā, ja individuālais aizņēmējs nepilda savas saistības.

Papildus, ieguldītājus aizsargā ieguldītāju aizsardzības mehānismi, kas noteikti Finanšu instrumentu tirgus likumā, FITD II, PRIIP, Pamatinformācijas dokumentā (KID), Ieguldītāju aizsardzības likumā Prospektu regulā, kā arī citos normatīvajos aktos, kuru mērķis ir aizsargāt ieguldītāju intereses.

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap