Mēs vēršamies pie Jums, lai sniegtu jaunāko informāciju par Krievijas aizdevumu atmaksām. Esam rūpīgi sekojuši līdzi situācijai un pret Krieviju vērsto sankciju ietekmei un Krievijas pieņemtajiem pasākumiem pret tā dēvētajām “nedraudzīgajām valstīm”, par savu augstāko prioritāti saglabājot ieguldītāju intereses.

Saskaņā ar Krievijas valdības izdoto dekrētu, šobrīd aizdevumu kompānijām Krievijā ir ierobežoti naudas pārskaitījumi uz jebkuru uzņēmumu valstīs, kas uzskaitītas kā “nedraudzīgas valstis”. Ierobežojumi ir vērsti uz parāda atmaksu, dividenžu sadali un pakalpojumu iegādi. Turklāt ieviestie kapitāla darījumu repatriācijas aizliegumi ir ierobežoti līdz 10 miljoniem rubļu kalendārajā mēnesī, kas ir maksimālā parāda atmaksas summa ārvalstu kreditoriem.

Pašreizējā situācija prasa īpašu gatavību risināt kara radītās sekas ik dienu, tāpēc, izvērtējot situācijas sarežģītību, saistību apmēru un esošo ģeopolitisko nenoteiktību, līdzšinējā vienošanās ar Krievijas aizdevumu izsniedzēju ir attiecīgi pielāgota:

  • Aizdevumu atmaksa prasīs ilgāku laiku nekā paredzēts sākotnējā grafikā. Saskaņā ar spēkā esošo Krievijas izdoto dekrētu, ieguldītāji saņems pamatsummas atmaksu vismaz 10 miljonu rubļu apmērā kalendārajā mēnesī (maksimālā summa, ko var pārskaitīt), kas tiks piešķirta ieguldītājiem reizi mēnesī, šo summu proporcionāli sadalot uz visiem ieguldītājiem, kas ieguldījuši Krievijas aizdevumos, kad faktiskās summas tiks saņemtas no Krievijas aizdevumu izsniedzēja. Krievijas aizdevumu izsniedzējs paredz, ka visi ieguldījumi Krievijas aizdevumos tiks pilnībā atmaksāti 3 gadu laikā.
  • Jūs turpināt pelnīt procentus. Kopā ar pamatsummas atmaksu – papildus 10 miljoniem rubļu, ko var pārskaitīt no Krievijas katru mēnesi –, Krievijas aizdevumu izsniedzēja grupas uzņēmumi segs visus procentus, kas pienākas ieguldītājiem par neatmaksāto aizdevumu pamatsummu.
  • Tiks darīts viss iespējamais, lai pielāgotos tiem ieguldītājiem, kuri vēlēsies saņemt aizdevumu pamatsummas atmaksu pēc iespējas ātrāk, nevis turpināt gūt procentu ienākumus par neatmaksātajām summām iepriekš norādītā atmaksas grafika ietvaros. Ieguldītājiem būs iespēja pieteikties ārpuskārtas gaidīšanas sarakstā ātrākai pamatsummas atmaksas saņemšanai, nosūtot mums ziņojumu savā TWINO ieguldītāja profilā. Jebkuras papildus atmaksas, kas būs iespējamas un kas pārsniedz iepriekšminētos 10 miljonus rubļu mēnesī, vispirms tiks proporcionāli sadalītas starp tiem ieguldītājiem, kuri ir pieteikušies šim sarakstam. Ieguldītāji, kuri būs pieteikušies, joprojām paliks arī daļa no vispārējā ieguldītāju kopuma. Pieteikšanās ārpuskārtas sarakstā būs iespējama jebkurā brīdī, līdz saistības būs pilnībā nosegtas.

TWINO Investments apstiprina, ka pašreizējie ieguldījumu atmaksas kavējumi ir saistīti tikai ar Krievijas Federācijas noteiktajiem kapitāla plūsmas ierobežojumiem. Būtisku problēmu ar patēriņa aizdevumu atmaksu Krievijā nav, un Krievijas aizdevumu izsniedzējam ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu savas saistības pret ieguldītājiem. Šobrīd mums jo īpaši svarīga ir kreditoru kopuma aizsardzība, tāpēc aicinām Jūs solidarizēties, lai pārvarētu Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu radīto Eiropas Savienības komersantu interešu aizskārumu.

Paziņojums no Krievijas aizdevumu izsniedzēja, Moneza

Moneza ģenerāldirektors: “Mēs vienmēr esam apņēmušies pildīt savas saistības pret partneriem un klientiem, nodrošinot nepārtrauktu darbību un klientu apkalpošanu neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Un līdz šim mēs to vienmēr esam spējuši izpildīt. Taču esošā ģeopolitiskā situācija kopā ar ierobežojumiem un sankcijām mūs tur par ķīlniekiem kopā ar daudziem citiem uzņēmumiem. Mēs izturamies pret visiem saviem ieguldītājiem atbildīgi un ar cieņu, un izprotam Jūsu raizes. Tāpat apstiprinu, ka ieguldītāju finansētā portfeļa segums Krievijā ir pietiekams, lai nokārtotu mūsu esošās saistības pret ieguldītājiem. Mēs nepārtraukti sekojam līdzi situācijai un esam gatavi reaģēt, ja radīsies jebkāda iespēja ātrāk segt esošās saistības. Pēc sākotnējām grūtībām, ko izraisīja patērētāju uzticības zudums, kas ietekmēja aizņēmēju uzvedību, aprīlī mūsu portfeļa kvalitāte jau bija atgriezusies 2021. gada 4. ceturkšņa līmenī. Biznesa rādītāji ir spēcīgi un stabili.”

Mēs pateicamies par Jūsu pacietību un sapratni, kamēr esošie ģeopolitiskie apstākļi un attiecīgās sankcijas rada traucējumus normālai finanšu tirgus darbībai un pārrobežu darījumiem. Mums ir svarīgi ne tikai nodrošināt, lai visi mūsu ieguldītāji saņemtu pilnu ieguldījumu atmaksu, bet arī lai viņiem tiktu pienācīgi un pilnībā kompensēti procenti par pagarināto ieguldījumu termiņu. Tāpēc mēs uzskatām, ka šobrīd šis ir mūsu ieguldītājiem visrentablākais risinājums, kādu varam piedāvāt.

FAQ

Kādi ir ierobežojumi mana ieguldījuma atmaksai saskaņā ar sākotnējo grafiku?

Kreditēšanas kompānijām Krievijā ir ierobežoti naudas pārskaitījumi uz uzņēmumiem valstīs, kas uzskaitītas kā “nedraudzīgas”, kas ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis.
Krievijas uzņēmumu atmaksas kreditoriem nerezidentiem ir ierobežotas līdz 10 miljoniem rubļu mēnesī (2022. gada 5. marta Krievijas Federācijas prezidenta izdotais dekrēts Nr. 95). Šos maksājumus Eiropas Savienības pusē var saņemt tikai tad, ja tie tiek veikti, izmantojot banku, kura nav pakļauta sankcijām, un uz Eiropas Savienības banku, kas pieņem rubļa valūtu. Krievijas aizdevumu izsniedzējs ir izveidojis šādu maksājumu infrastruktūru, un pirmais atmaksas kalendārais mēnesis būs jūnijs.
Turklāt dividenžu sadale nerezidentiem tiek stingri kontrolēta, un Krievijas aizdevumu izsniedzējam Centrālā banka to nav apstiprinājusi (Krievijas Federācijas prezidenta 2022. gada 4. maija dekrēts Nr. 254), tādējādi ierobežojot Krievijas aizdevumu izsniedzēja holdinga sabiedrības iespējas saņemt ieguldītājiem atmaksājamos līdzekļus citos veidos.

Kad un kā es saņemšu savu ieguldījumu atmaksu?

Jūs saņemsiet pamatsummas vienreizēju atmaksu vienu reizi kalendārajā mēnesī, pamatojoties uz faktisko naudas pārvedumu, kas saņemts no Krievijas aizdevumu izsniedzēja. Diemžēl nevaram noteikt konkrētu datumu, jo maksājumu infrastruktūra nav stabila un dažkārt prasa atvērt jaunus bankas kontus, pārvietot līgumus caur valsts kontroli Krievijā u. tml.
Summa, ko Jūs saņemsiet, būs proporcionāla daļa no kopējā ieguldītāju prasību apjoma pret Krievijas aizdevumu izsniedzēju. Tajā pašā datumā Jūs saņemsiet procentus par kopējo neatmaksāto ieguldījumu summu, kas uzkrāti kopš iepriekšējā maksājuma datuma.

Kāpēc es nesaņemu pilnu atmaksu Atpirkuma garantijas ietvaros?

Saskaņā ar savstarpējo aizdevumu nozares praksi atpirkuma garantijas mērķis vienmēr ir bijis nodrošināt, ka pat tad, ja pamatā esošais aizņēmējs nepilda savas saistības, ieguldītājs pilnībā atgūst savus līdzekļus. Šādu garantiju parasti izsniedz aizdevuma izsniedzējs; tomēr dažās valstīs ir dažādi normatīvie ierobežojumi, tostarp Krievijā, kur garantijas iestrādāšana līgumā ar pašu aizdevuma izsniedzēju nav iespējama. Tāpēc garantiju sniedza holdinga sabiedrība, kas joprojām deva ieguldītājiem solījumu segt patēriņa aizdevumus, kuru saistības netiek pildītas, ierastās uzņēmējdarbības ietvaros.
Esošā ģeopolitiskā situācija Krievijā ir radījusi traucējumus ierastajā uzņēmējdarbībā, būtiski ietekmējot vietējos un starptautiskos finanšu tirgus dalībniekus. Neraugoties uz ieviestajiem kapitāla aprites ierobežojumiem, mēs pieprasījām informāciju un izvērtējām holdinga uzņēmuma spēju atmaksāt ieguldītājiem bez pieejas naudas līdzekļiem no Krievijas (parādu atmaksas vai dividenžu veidā), un secinājām, ka atmaksa saskaņā ar sākotnējo grafiku nav iespējama.
Ņemot vērā esošos apstākļus, uzņēmums pieņēma kompromisa lēmumu, ar kuru holdinga uzņēmums veica būtisku izmaksu samazināšanu un piekrita maksāt ieguldītājiem pilnus procentus, kamēr ieguldījuma pamatsumma amortizējas ilgākā laika periodā.

Kā es varu pieteikties ātrākai pamatsummas atmaksai?

Piesakieties savā TWINO profilā un nosūtiet mums ziņojumu, kurā izsakāt vēlmi tikt pievienotam ārpuskārtas gaidīšanas sarakstam ātrākai aizdevuma pamatsummas atmaksai.

Kā darbosies ātrāka pamatsummas atmaksa?

Krievijas aizdevumu izsniedzējs un holdinga uzņēmums nepārtraukti uzrauga situāciju un gadījumā, ja tā mainīsies vai būs pieejami brīvi naudas līdzekļi, kas pārsniedz iepriekšminētos 10 miljonus rubļu mēnesī, tie tiks novirzīti to ieguldītāju aizdevumu pamatsummas atmaksai, kuri būs izteikuši šādu vēlmi, piesakoties ātrākai ārpuskārtas pamatsummas atmaksai. Atmaksa tiks veikta proporcionāli visiem ieguldītājiem, kuri būs reģistrējušies ātrākai pamatsummas atmaksai vismaz vienu dienu pirms šādas atmaksas veikšanas.

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap