Rakstām Jums, lai sniegtu ieskatu VAMO Vietnam (Hoang Kim Nhat Company Ltd.) darbības rādītājos, kas ir saistoši gan Jūsu pašreizējiem, gan arī potenciāliem nākotnes ieguldījumiem Vjetnamas portfelī. Zemāk pieejami uzņēmuma sniegtie darbības rādītāji.

Kopš darbības uzsākšanas 2019. gadā uzņēmums ir piedzīvojis vienmērīgu izaugsmi. 2023. gadā sasniedzot iespaidīgu 50% pieaugumu salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pēc stabilas darbības saglabāšanas 2021. un 2022. gadā.

Mēs turpinām veiksmīgi īstenot savu stratēģiju – audzēt portfeli un paplašināt savu klātbūtni vietējā tirgū. Mūsu centienu rezultātā 2023. gadā par 50% ir palielinājušies uzņēmuma ieņēmumi, kā arī par 70% ir audzis portfeļa apmērs, kas šobrīd jau ir sasniedzis 16,2 miljonus eiro. Mēs esam veiksmīgi paplašinājuši savu klientu loku, piesaistot jaunus klientus un stiprinot attiecības ar esošajiem. Virzoties uz priekšu, arī turpmāk par prioritāti izvirzām ilgtspējīgu izaugsmi, klientu apmierinātību un jaunu risinājumu izstrādi, tādējādi radot ilgtermiņa vērtību visām ieinteresētajām pusēm. Paldies par atbalstu un uzticību mūsu uzņēmumam”,

pateicas Antons Le, VAMO Vietnam vadītājs.

Tālāk ir norādīta informācija skaitļos par šo gadu līdz šim brīdim:

  • 100% pieaugums sesijās – mārketingā galvenā uzmanība tiek veltīta resursu investēšanai API risinājumos, strādājot ar sadarbības un brokeru partneriem, kas tiem ir palīdzējis paplašināt klientu piesaistes avotus. Izveidotas jaunas integrācijas – pateicoties SEO pūliņiem ir sasniegts 70% pieaugums organiskajā datu plūsmā un pastāvīgs darbs, lai nodrošinātu, ka esošie partneri ir motivēti zīmola popularizēšanā.
  • 90% pieaugums kredītu pieteikumos – ir svarīgi iegūt datu plūsmu, taču nodrošināt, ka tā rezultējas jaunos pieteikumos, ir cits stāsts. VAMO Vietnam pieteikumu skaits tieši atspoguļo uzņēmuma izaugsmi jaunu lietotāju vidū.
  • 150% pieaugums pārdošanas apjomos – apvienojot mārketinga un riska komandu kopējos pūliņus, uzņēmums līdz šim ir dubultojis pārdošanas apjomus.

Plānā ir jauni attīstības projekti, idejas jau ir definētas, un tiek izstrādāts attīstības ceļvedis. Tuvojoties 2023. gada izskaņai, VAMO Vietnam mērķis ir saglabāt savu līdz šim spēcīgo izaugsmi.

Par VAMO Vietnam

VAMO ir patēriņa aizdevumu zīmols Vjetnamā, kas darbojās saskaņā ar savstarpējo aizdevumu (P2P) uzņēmējdarbības modeli, kura pamatā ir juridiska struktūra, kas sastāv no divām juridiskām personām – konsultāciju pakalpojumu sniedzēja VIACONTO CO., LTD, kas savieno aizņēmējus un aizdevējus, izmantojot tiešsaistes platformu vamo.vn, un aizdevumu uzņēmuma “Hoang Kim Nhat Company Limited” (HKNC), kas sniedz attiecīgus licencētus uzņēmējdarbības pakalpojumus.

Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap