TWINO Grupa apkopojusi 2018.gada auditētos finanšu rezultātus, Grupas konsolidētajai neto peļņai sasniedzot 9 miljonus eiro. Tādējādi sasniegti uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē līdz šim labākie finanšu rezultāti.

“Aizvadītā gada finanšu rezultāti ir apliecinājums, ka 2017.gadā uzsāktā Grupas restrukturizācija ar mērķi ievērojami uzlabot efektivitātes rādītājus gan procesos, gan kreditēšanas un investīciju produktu portfeļu struktūrā, ļoti īsā laikā nesusi gaidītos rezultātus”, norāda jaunā Grupas izpilddirektore Anastasija Oļeiņika.

2018.gadā Grupa izsniedza aizdevumus kopsummā par 183 miljoniem eiro. Grupas apgrozījums 2018.gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, pieauga par 157%, sasniedzot 90 miljonus eiro.

Grupas neto portfelis 2018. gadā sasniedza 27.2 miljonus eiro, kamēr ieņēmumi veidoja 87.9 miljonus eiro jeb par 63% vairāk nekā gadu iepriekš. Grupas brīvie naudas līdzekļi veidoja 8.1 miljonu eiro, bet pašu kapitāls sasniedza 15 miljonus eiro.

Grupas savstarpējo aizdevumu platforma twino.eu 2018.gadā turpināja strauju izaugsmi, nostiprinot savas pozīcijas, kā viena no lielākajām savstarpējo aizdevumu platformām kontinentālajā Eiropā. 2018.gadā platformas investoru skaits pieauga par 40% sasniedzot 16 228 investorus, kuru vidējā gada atdeve sasniedza vairāk kā 10.9%. Kopš darbības uzsākšanas 2015.gadā ar TWINO savstarpējo aizdevumu platformu piesaistītas investīcijas vairāk nekā 530 miljoni eiro apjomā.

“Arī šajā gadā Grupa turpina īstenot iepriekš uzsākto vidēja termiņa ilgtspējas stratēģiju, veiksmīgi restrukturizējot finanšu produktu portfeli. Vienlaikus 2019. gadā arī atsākta Grupas ilgtermiņa investīciju programmas īstenošana, ieguldot resursus uzņēmuma datu pētniecības un IT kompetenču stiprināšanā, ar mērķi turpināt palielināt līdzšinējo procesu produktivitāti, kā arī attīstīt jaunus biznesa virzienus. Piemēram, šogad uzņēmums jau veiksmīgi startējis mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas segmentā Latvijā. Tāpat tiek aktīvi vērtētas iespējas paplašināt Grupas ģeogrāfisko pārstāvniecību, ieguldot investīcijas tirgos ar augstu atdeves potenciālu”, atklāj uzņēmuma vadītāja A.Oļeiņika.

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap