Gada pēdējais ceturksnis ir piemērots brīdis, lai atskatītos uz Polijas Net Credit (Fincard Sp. z.o.o.) sasniegumiem un daudzsološo nākotnes perspektīvu. Zemāk atradīsiet jaunākos uzņēmuma sniegtos operatīvos un finanšu rezultātus, tostarp informāciju par gaidāmajām tiesiskā regulējuma izmaiņām nebanku aizdevumu izsniegšanas iestādēm Polijā.


2023. gada 3. ceturkšņa rezultāti skaitļos:

Mēs ar lepnumu dalāmies ar šādiem darbības rādītājiem:

  • Bruto portfelis: sasniedza €23.5M – ievērojams €7.5M pieaugums kopš gada sākuma
  • Ieņēmiumi: €1.7M pieaugums 3. ceturkšņa laikā
  • Neto peļņa: pārliecinošs €1M
  • Gada prognoze: paredz, ka peļņa sasniegs €5.9M

Oktobra prognoze: Neraugoties uz sezonālo kritumu septembra mēnesī, šobrīd mēs redzam spēcīgu 43% pieaugumu virtuālo kredītkaršu izsniegšanā, uzņēmuma portfelim augot par papildu €1.8M mēnesī.

Tiesiskais regulējums: Saskaņā ar Polijas kreditēšanas tirgus tiesiskā regulējuma izmaiņām, sākot ar 2024. gada janvāri Polijas nebanku aizdevumu izsniegšanas iestādēm ir gaidāmas būtiskas izmaiņas. Saskaņā ar jauno regulējumu, Polijas šādas iestādes vairs nevarēs aizņemties finanšu līdzekļus no ieguldītājiem, izmantojot ieguldījumu platformas.

Šajā sakarā ir būtiski precizēt, ka mēs esam licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz maksājumu pakalpojumus Polijas Finanšu uzraudzības iestādes padomes (KNF) uzraudzībā. Mūsu uzņēmums nenodarbojas ar tradicionālo patēriņa aizdevumu izsniegšanu; tā vietā mēs piedāvājam digitālās kredītkartes ar kredītlimitu kā alternatīvu pakalpojumu minētajiem tradicionālajiem patēriņa aizdevumiem, ko mūsu klienti augstu novērtē jau kopš 2022. gada, kad Fincard Sp. z.o.o. sāka savu darbību. Šis produkts ir daļa no mūsu sniegto visaptverošo maksājumu pakalpojumu klāsta.

Līdz ar ko, augstāk minētās regulējuma izmaiņas neietekmē mūsu darbību, jo tās attiecas uz nebanku aizdevumu izsniegšanas iestādēm, un nevis maksājumu iestādēm.

Inovācijas un paplašināšanās: 2023. gada 3. ceturknis nesa ne tikai finanšu izaugsmi; mēs aktīvi gatavojamies, lai jau drīz laistu klajā jaunu kredītkaršu produktu ar jaunu zīmolu, lai aptvertu dažādus klientu segmentus un stiprinātu savu klātbūtni Polijas tirgū. Turpiniet sekot līdzi informācijai par jaunā produkta ieviešanu.

Pievienojieties mums mūsu izaugsmē, un noslēgsim 2023. gadu uz veiksmīgas nots!

Pateicībā par jūsu ilgstošo uzticību un sadarbību,

Izabela Sienkiewicz
Fincard vadītāja

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap