Rakstām Jums saistībā ar pēdējiem notikumiem attiecībā uz Krievijas un Ukrainas konfliktu. Mēs rūpīgi sekojam līdzi situācijai reģionā, tādēļ vēlamies sniegt informāciju par aktivitāšu plānu, ko šobrīd esam ieviesuši:

  • Atbilstoši uzņēmuma iekšējām vadlīnijām, mūsu vadības komanda ir izveidojusi darba grupu, lai diennakts režīmā sekotu līdzi situācijai reģionā. Minētā darba grupa ir autorizēta spert atbilstošus soļus, lai mazinātu jebkādu konflikta ietekmi uz uzņēmuma operācijām. Ieguldītāju intereses ir mūsu galvenā prioritāte, tādēļ šobrīd pastiprinātu uzmanību pievēršam likviditātei un finanšu stabilitātei.
  • Paralēli jau šobrīd esam ieviesuši papildus ierobežojumus mūsu Krievijas aizdevumu izsniedzēja risku politikas nosacījumos, ar mērķi nodrošināt vēl augstākas kvalitātes aizdevumu portfeli, tostarp ierobežojot aizdevumu izsniegšanu atsevišķos reģionos, kā arī augstāka riska kredītņēmēju grupām.
  • Mūsu Eiropas operācijās jau savlaicīgi esam uzkrājuši ievērojamu likviditātes (likvīdie līdzekļi) buferi, tostarp mūsu bankas Eiropā un Krievijā šobrīd nenorāda uz jebkādām ilgtermiņa novirzēm maksājumos, pat situācijā, ja Krievija tiek atslēgta no SWIFT pakalpojuma.
  • Iespējamā rubļa cenu svārstība ir iekļauta mūsu biznesa aplēsēs un mēs rūpīgi turpinām sekot līdzi situācijai, lai nepieciešamības gadījumā ieviestu papildus drošības mērus.
  • Visbeidzot mūsu Krievijas darbinieku drošība ir vēl viena mūsu prioritāte, mēs sekojam līdzi situācijai un esam ciešā saziņā ar mūsu cilvēkiem.

Ko šī situācija nozīmē TWINO ieguldītājiem?

TWINO neatbalsta jebkādu militāro iejaukšanos. Diemžēl politiskā konflikta eskalācija atstāj ietekmi uz cilvēkiem un uzņēmumiem, kas šobrīd ir nostādīti ļoti sarežģītā situācijā saistībā ar esošajām un iespējamām sankcijām. Tādēļ šobrīd netiek plānots ierobežot civiliedzīvotāju finanšu pieejamību un Krievijas aizdevējs plāno turpināt izsniegt aizdevumus, kas būs pieejami arī ieguldījumiem platformā.

  • Šogad janvārī kopējā Krievijas aizdevumu proporcija platformā bija 20.1%. Mūsu lielākie tirgi platformā ir Latvija, kam seko Polija.
  • Krievijas aizdevumu ir pieejami platformā ar 10% un 12% likmi, ja izmanto valūtas piesaistes funkcionalitāti. Visi Krievijas aizdevumi tiek piedāvāti ar atpirkšanas garantiju.

Ko šī situācija nozīmē TWINO Grupai?

Jāuzsver, ka kreditēšanas nozare ir relatīvi imūna pret tirgus svārstībām, ko apliecināja arī pandēmijas radītā krīze, kas uz nozari atstāja īstermiņa ietekmi, ar tam sekojošu strauju nozares atkopšanos un izaugsmi.

Papildus mēs vēlamies akcentēt, ka TWINO ir labi attīstīts un pārdomāts pārmaiņu vadības process, kam lielisks piemērs bija pandēmijas krīzes radītais aktivitāšu plāns, kas īsā laikā ļāva pārvarēt krīzes radītos izaicinājumus un vēl vairāk nostiprināt vadošās pozīcijas.

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap