Mēs vēršamies pie jums, lai sniegtu svarīgu jaunāko informāciju par TWINO grupas kreditēšanas operācijām Vjetnamā un Filipīnās, kas tiek īstenotas sadarbībā ar VIA SMS grupu, zem abu grupu kopuzņēmuma ar zīmolu VAMO.

Saistībā ar nesenajiem notikumiem Vjetnamas tirgū un rūpīgi izvērtējot TWINO grupas kreditēšanas biznesa stratēģisko virzību, informējam jūs par kreditēšanas darbības pārtraukšanu Vjetnamā un TWINO grupas lēmumu izstāties arī no Filipīnu uzņēmuma. Zemāk aicinām iepazīties ar detalizētu skaidrojumu par apstākļiem, kas noveda pie šiem lēmumiem, to pamatojumu, kā arī mūsu rīcības plānu, lai nodrošinātu, ka pārejas periods tiek pārvaldīts atbildīgi un strukturēti.

Darbības apturēšana Vjetnamā. Reaģējot uz Vjetnamas valdības iestāžu jaunāko vietējo tiesību aktu interpretāciju, kas skar visu nebanku kreditēšanas nozari Vjetnamā, TWINO grupa un VIA SMS grupa ir nolēmušas pilnībā izbeigt savu darbību šajā valstī.

Ir svarīgi uzsvērt, ka darbības pārtraukšana Vjetnamā nav TWINO un VIA SMS grupu proaktīvs lēmums. Tomēr saskaroties ar neparedzētiem izaicinājumiem un arvien sarežģīto vietējo uzņēmējdarbības vidi, uzņēmumiem nav citas alternatīvas, kā apturēt savu darbību Vjetnamā.

Gan TWINO grupas, gan VIA SMS grupas darbība vienmēr ir bijusi balstīta uz atbildīgas uzņēmējdarbības principiem un labāko praksi tirgū, stingri ievērojot to valstu tiesību aktus, kurās tās darbojas. Vjetnamā tika ieguldītas nozīmīgas pūles, lai darbotos saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un atbildīgas uzņēmējdarbības principiem, nodrošinot drošus, caurskatāmus un viegli pieejamus kreditēšanas risinājumus vietējiem patērētājiem.

Visā savas darbības periodā Vjetnamā, VAMO.vn ir aktīvi centies uzturēt konstruktīvu sadarbību ar vietējām uzraudzības iestādēm. Tomēr pēdējā laikā ir vērojamas būtiskas izmaiņas regulatora attieskmē pret patēriņa kreditēšanas nozari, kā rezultātā aizvien pieaug represīvo pasākumu skaits pret uzņēmumiem, kas sniedz patēriņa kreditēšanas pakalpojumus. Šīs pieaugošās negatīvās tendences dēļ, 2024. gada martā, ņemot vērā aizvien pasliktinošos investīciju vidi Vjetnamā un rūpes par darbinieku drošību, tika pieņemts lēmums izbeigt darbību šajā valstī.

TWINO grupa izstājas no Filipīnām. Papildus darbības pārtraukšanai Vjetnamā, TWINO grupas uzņēmums ir pieņēmis stratēģisku lēmumu atstāt arī Filipīnu tirgu, izstājoties no abu grupu kopuzņēmuma, un tādējādi pārtraucot savu darbību Āzijas un Klusā okeāna reģionā. Šis solis seko rūpīgam ilgtermiņa uzņēmējdarbības mērķu, prioritāšu un tirgus tendenču izvērtējumam, kā arī ir cieši saistīts ar lēmumu pārtraukt darbību Vjetnamā. Uzņēmums uzskata, ka koncentrējot resursus uz tiem reģioniem un biznesa segmentiem, kuros var nodrošināt vislielāko vērtību un ietekmi, grupa spēs efektīvāk sasniegt savus stratēģiskos mērķus un nodrošināt savas darbības ilgtspēju un izaugsmi. Pātraucot darbību Āzijas un Klusā okeāna reģionā, grupa spēs efektīvāk pārvaldīt resursus, uzlabojot pakalpojumus un paplašinot produktu klāstu citos tirgos.

Gan TWINO grupa, gan VIA SMS grupa joprojām stingri ievēro atbildīgu uzņēmējdarbības praksi un ir apņēmušās nodrošināt vienmērīgu pāreju VAMO darbiniekiem, klientiem un visām ieinteresētajām pusēm, kuras šis lēmums ietekmē.

Lai gan joprojām notiek sarunas par precīzu izstāšanās un darbības apturēšnas plānu abos tirgos, procesu jau esam uzsākuši, un informēsim jūs par jebkādiem svarīgiem notikumiem šajā sakarā.

Vēlamies apliecināt mūsu pilnīgu apņemšanos aizsargāt jūsu ieguldījumus, veicot visus nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu, ka visi ieguldījumi tiek atmaksāti saskaņā ar pielīgtajiem nosacījumiem. Mūsu komanda cītīgi strādā pie tā, lai šīs pārmaiņas pārvaldītu ar vislielāko rūpību un pārredzamību, un mēs esam gatavi sniegt atbildes uz jebkuriem jūsu jautājumiem par jūsu ieguldījumiem šajā pārejas periodā.

Alternative Text

TWINO

TWINO news

TWINO updates and news, including monthly investor updates, changes in company, new product and market updates.

Copy link
Powered by Social Snap